Najčešća pitanja

Aktivnosti rudnika Brskovo neće stvarati uobičajenu jalovinu. Umjesto toga, flotaciona jalovina će se drenirati i skladištiti u čvrstom i stabilnom objektu sa svim ostalim mineralnim otpadom, a takođe neće se stvarati ni prašina iz jalovine. Ovi objekti su projektovani u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, standardima EU i regulatornim okvirom Crne Gore, uključujući stabilnost da izdrže zemljotrese i poplave u trajanju od 1-10.000 godina.

Naš rudnik ima dobro definisane mjere za sprečavanje emisije svih oblika prašine iz projektnog područja. Putevi na gradilištu će biti asfalitirani. Za kontrolu prašine tokom rudarenja koristiće se prskanje vodom. Sistemi za prskanje i usisavanje prašine će kontrolisati prašinu koja nastaje u krugu za drobljenje. Zalihe tla i reljefni zidovi će biti revegetirani kako bi se spriječilo da dođe do nošenja prašne vjetrom ili erozije.
Neće biti negativnih uticaja na zdravlje lokalnog stanovništva izazvanih aktivnostima rudnika Brskovo. Sigurnost, zdravlje ljudi i zaštita životne sredine su za nas ključne obaveze, zbog čega ćemo implementirati najbolje prakse kako bismo osigurali zaštitu lokalne zajednice. Razvićemo Plan upravljanja zdravljem i bezbjednošću zajednice kako bismo pratili i pravili izvještaje o tome da se ova obaveza ispunjava u svakom trenutku.
Rudnik Brskovo primjenjuje najbolju praksu za rudarenje cinka. To znači da će se koristiti tehnologije i procesi koji obezbjeđuju efikasno i odgovorno rudarenje, uz minimalne uticaje na okolinu. Naš cilj je da cink izdvajamo na održiv i ekološki prihvatljiv način. Dizajnirali smo naš proces flotacije tako da ne koristi natrijum-cijanid, na način na koji je to praksa u zemljama EU. Ključne hemikalije koje se koriste su kreč, sodni pepeo, cink sulfat, natrijum meta bisulfid – proizvodi koji se i inače najčešće koriste u domaćinstvima i industriji.
U aktivnostima rudnika Brskovo neće se uklanjati teški metali kao što je živa. Posvećeni smo zaštiti životne sredine i nećemo sprovoditi bilo kakve aktivnosti koje bi mogle da dovedu do emisije ili rasprostiranja teških metala. Teški metali poput žive prirodno su prisutni u rudnom tijelu u vrlo malim količinama (na cijelom Balkanu). Tokom prerade minerala, ovi metali će se sigurno i bez opasnosti po zdravlje prijaviti u izvezenim koncentratima cinka, olova i bakra. Nivo žive i drugih teških metala u našim koncentratima je izuzetno nizak i ne podliježe dodatnim propisima.

Naši koncentrati će se prodavati topionicama u Evropi (uključujući Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku, Španiju, itd.) i širom sveta. Kao dio procesa topljenja na visokim temperaturama, živa i arsen se izdvajaju iz koncentrata. Ove topionice podliježu Minamata konvenciji o živi.

Sav preostali otpad/jalovina će imati izuzetno niske nivoe žive i teških metala i biće bezbjedno uskladišteni u integrisano postrojenje za upravljanje otpadom (IWMF).
Projekat rudnika Brskovo će imati pozitivan uticaj na kvalitet vode rijeke Tare jer će sadašnje curenje kontaminirane vode iz rijeke Rudnice biti zaustavljeno. Sva voda koja se ispušta iz rudnika biće u potpunosti prečišćena kroz visokokvalitetno postrojenje za prečišćavanje vode. Dizajn projekta uključuje značajno skladištenje vode za ekstremno jake padavine kako bi se osiguralo da projekat ne ispušta vodu lošeg kvaliteta.

Kontinuirano ćemo pratiti ovo ispuštanje vode i dijeliti ove informacije sa EPA.
Dok će se nivoi podzemne vode smanjiti oko dva površinska kopa, kvalitet podzemnih voda neće biti ugrožen. Sistemi obloge će se koristiti za zaštitu podzemnih voda od bilo kakve infiltracije iz IWMF-a ili podzemnih rezervoara vode u osnovi projekta. Kao i kod površinskih voda, stanje podzemnih voda će se stalno pratiti kako bi se osiguralo da ne dođe do pogoršanja kvaliteta projekta. Ove informacije o praćenju će se redovno razmjenjivati sa EPA.
Projekat Rudnika Brskovo apsolutno neće imati negativan uticaj na vodosnabdijevanje kako Mojkovca, tako ni nekog drugog mjesta. Glavno vodosnabdijevanje Mojkovca je sa područja koje nije potpuno povezano sa područjem Rudnika Brskovo. Mali cjevovod koji obezbjeđuje vodu za mali broj domaćinstava iz izvora vode iznad projekta će biti održavan i nepromijenjen.

Projekat će skoro u potpunosti zadovoljavati sopstvene potrene vodosnabdijevanja zahvatanjem i recikliranjem vode koja prirodno spada u projektno područje. Stopa recikliranja vode na lokaciji biće veoma visoka, od 85%. Ponekad se voda mora ispuštati sa lokacije i ova voda će biti tretirana do visokog standarda kvaliteta prije nego što bude puštena.
Rudnik Brskovo ima za cilj unapređenje turizma uz poštovanje kulturne baštine.

U bliskoj saradnji sa Opštinom Mojkovac i državnim ministarstvima planiramo osjetljivo izmještanje tri memorijalna groblja na jednu lokaciju, na Bojnu Njivu, kako bi se stvorio sakralni prostor za posjetioce da odaju počast ovim herojima.

U bliskoj saradnji sa Opštinom i Ministarstvom kulture, takođe imamo za cilj da napravimo muzej koji će obilježiti rudarsku istoriju Mojkovca, napraviti repliku srednjovjekovnog grada Brskovo, te završiti iskopavanje i restauraciju utvrđenja Gradina. Tim zajedničkim aktivnostima biće stvoreni novi turistički kapaciteti za Mojkovac. Ovim planom namjeravamo da očuvamo kulturnu baštinu i omogućimo bolje upravljanje turističkim aktivnostima na ovom području.

Sam projekat Rudnika ima izuzetno mali vizuelni uticaj iz grada Mojkovca ili skijališta Žarski. Ne vjerujemo da će se to negativno odraziti na ostale turističke aktivnosti u opštini Mojkovac.
Rudnik Brskovo će otvoriti više od 550 radnih mjesta, a prioritet će biti dat lokalnom stanovništvu. Vjerujemo u važnost podrške lokalnoj zajednici i njenom razvoju kroz zapošljavanje i ekonomske mogućnosti. Želimo da pružimo šanse za rad i napredovanje mještanima i da doprinesemo unapređenju lokalnog ekonomskog stanja.
Da, sprovodiće se lokalni programi obuke i stipendiranja u vezi sa rudnikom Brskovo. Naš cilj je da podržimo lokalnu radnu snagu i razvoj stručnosti u oblasti rudarstva. Kroz ove programe, pružićemo mještanima mogućnosti za obuku i usavršavanje, što će im omogućiti da steknu potrebna znanja i vještine za rad u rudarskom sektoru. Takođe, obezbijedićemo stipendije za one koji žele da se usavrše u ovoj oblasti.