Naš pristup

Tara Resources je posvećen zaštiti životne sredine, promovisanju zdravlja i bezbjednosti svojih zaposlenih, poštovanju lokalnih kultura i vrijednosti i teži ka tome da bude uzoran partner u poslovnom svijetu.

Zaštita životne sredine

Tara resources nastoji da posluje na način koji kontinuirano doprinosi boljim rezultatima naših aktivnosti uz umanjenje svih potencijanih štetnih uticaja.

Zdravlje i bezbjednost

U našem poslovanju koristimo vodeće industrijske prakse kako bi razvili naše bezbjedonosne strategije, analizirali opasnosti i smanjili rizik na najmanju moguću mjeru, uz razvijanje operativnih politika i procedura.

Poslovanje u zajednici

Tara Resources je posvećen razvijanju jakih veza sa zajednicima u kojima posluje i drugim zainteresovanim stranama i ima ostvarene rezultate u dijelu podrške društvenim i socijalnim programima u regionima u kojima posluje .