Održivost

Kompanija Tara Resources zalaže se za zaštitu životne sredine, poštovanje lokalne kulture i vrednosti, promovisanje zdravlja i bezbjednosti zaposlenih, nastojeći da bude uzoran korporativni igrač.

 • Posvećeni smo poštovanju standarda koje su postavili Međunarodna finansijska korporacija Svjetske banke (IFC standardi učinka), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD zahjtevi o performansama) i Principi Ekvatora.
 • Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) za naš projekat Brskovo pruža nam detaljno razumijevanje lokalne životne sredine, potencijalnih uticaja naše djelatnosti i kako ih efikasno ublažiti. Procesom ESIA upravlja međunarodna konsultantska firma Wardell Armstrong.
 • Naša ESIA osnova je za naš Sistem upravljanja životnom sredinom i društvenim pitanjima (ESMS), koji nam je podrška u poslovanju na održiv način, eliminišući, minimizirajući ili ublažavajući nepovoljne uticaje i maksimizirajući pozitivne uticaje na životnu sredinu, kao i društveno-ekonomski uticaj.
 • Koristimo međunarodne tehnike u skladu sa najboljom praksom, a u poslovanju primjenjujemo napredne tehnologije kako bismo smanjili uticaj na životnu sredinu.
 • Riješićemo probleme iz prošlosti vezane za životnu sredinu koji su prouzrokovani ranijim rudarskim aktivnostima na lokaciji projekta.
 • Sakupljaćemo, skladištiti i reciklirati kišnicu s lokacije za naše potrebe i tretiraćemo cjelokupan višak vode koja se ispušta s lokacije, osiguravajući da samo visokokvalitetna voda napušta oblast projekta.
 • Naši objekti za integrisano upravljanje otpadom dizajnirani su prema najboljim međunarodnim praksama. Flotacijske jalovine će biti drenirane i smještene u odvojene komore unutar čvrstog otpadnog stijenja, što eliminiše potrebu za vlažnim branama za skladištenje jalovine, kao što je bio slučaj tokom ranijih rudarskih aktivnosti.
 • Sprovodimo stalno praćenje stanja životne sredine kako bismo identifikovali potencijalne uticaje našeg poslovanja i implementirali odgovarajuće mjere za smanjenje štetnih efekata.
 • aše praćenje obuhvata niz pokazatelja životne sredine, uključujući kvalitet vazduha, zemlje i vode, biodiverzitet, prašinu, buku, vibracije i potrošnju energije.
 • Naš pristup upravljanju životnom sredinom baziran je na našoj Politici zaštite životne sredine i stručnosti našeg internog tima za životnu sredinu.
 • Gradimo jake odnose i održavamo proaktivno, transparentno i inkluzivno uključivanje s našim domaćinskim zajednicama, ključnim interesnim stranama, kao i sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim vlastima.
 • Poseban naglasak stavljamo na razvoj vještina i zapošljavanje stanovništva lokalnog područja, a za obavljanje ovih poslova posvećeni smo cilju da među zaposlenima više od 90% bude iz Crne Gore.
 • Koristimo vodeće industrijske sigurnosne prakse kako bismo razvili našu strategiju za bezbjednost i zdravlje, analizirali opasnosti i smanjili rizike, te razvijali naše bezbjednosne i zdravstvene politike i procedure.

Među najrelevantnijim pitanjima upravljanja vezanim za životnu sredinu u našem poslovanju su voda, upravljanje otpadom, biodiverzitet i klimatske promjene.

 • Voda: priznajemo važnost vode za zajednice u kojima poslujemo. Obavezujemo se da ćemo upravljati potrošnjom vode na efikasan i održiv način.
 • Upravljanje otpadom: odgovorno ćemo upravljati otpadom primjenjujući najbolje prakse u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim smjernicama.
 • Biodiverzitet: trudimo se da zaštitimo lokalni biodiverzitet i da osiguramo da područja na kojima poslujemo ostanu pozitivno stanište za lokalne vrste. Naš cilj je da osiguramo da ne dođe do neto gubitka važnih karakteristika biodiverziteta ili ključnih staništa i, ako je moguće, da doprinesemo da rezultat naših aktivnosti bude  neto dobitak biodiverziteta.
 • Klimatske promjene: cilj nam je da smanjimo doprinos stakleničkim gasovima, uključujući osiguravanje efikasnog korišćenja energije i resursa.