JAVNI POZIV: Tara Resources Stipendijski program, 2022/2023

Tara Resources sa velikim zadovoljstvom objavljuje otvorenim Konkurs za Tara Resources Stipendijski program.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti/kinje koji po prvi put upisuju školsku godinu za koju se stipendija traži, koji su državljani/ke Crne Gore, a prioritet će imati studenti/kinje sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mojkovac i opština na sjeveru Crne Gore.

Konkurs je otvoren od 26. jula do 26. avgusta 2022.
DODATNI ROK – do 15. oktobra 2022.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu:

Brskovo Mine (za Tara Resources Stipendijski program, 2022/23)
Serdara Janka Vukotića 3
84 205 Mojkovac

Prijavu na Konkurs preuzeti na sljedećem linku.

Sve detalje o potrebnoj dokumentaciji, obrazovnim profilima koji se stipendiraju, uslovima i rokovima možete preuzeti klikom na sljedeći link.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Rang lista biće objavljena na web sajtu Brskovo Mine 5.9.2022.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.