Tara Resources stipendije za tri studenta

Stipendijskim programom, kompanija Tara Resources dodijelila je stipendije tri studenta iz Crne Gore.

Stipendiju su dobili:

Anđela Jović iz Pljevalja, studentkinja prve godine Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Danko Femić, student pete godine Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Jovan Vlaović, student prve godine Zaštite životne, Univerziteta Union Nikola Tesla.

Ovaj program je jedan od koraka kojima će kompanija težiti ka ulaganju u obrazovanje i osposobljavanje lokalnog kadra za rad u budućem rudniku.